Torktumlaren visar felkod EHO, EH0

Senast uppdaterad 2019-11-05 09:01

Problem

 • Visar felkod EHO / EH0

Avser

 • Torktumlare
 • Värmepumpstumlare
 • Frånluftstumlare
 • Kondenstumlare

Lösning

 1. Kontrollera strömförsörjningen genom att ansluta en annan produkt till samma uttag
 2. Om den produkten inte heller fungerar, är det troligen ett elfel
 3. Kontakta elektriker
 4. Är strömförsörjningen OK, försök återställa produkten
 5. Anslut produkten på nytt
 6. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter


Använd aldrig förlängningskablar för att ansluta maskinerna. Det kan orsaka kortslutning eller brandfara.

Orsak

 • EHO / EH0 betyder att det är problem med strömförsörjningen

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det

Hjälpte den här artikeln dig?