Torktumlare visar felkod E60

Senast uppdaterad 2020-06-02 11:16

Problem

  • Felkod E60
  • Torktumlaren värms inte upp

Gäller för

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Rengör filter och kondensor enligt användarhandbokens instruktioner
  2. Se till att det finns tillräckligt med frisk luft i rummet och att produkten inte är inbyggd
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E60 indikerar fel på uppvärmningen
  • Det kan orsakas av otillräcklig ventilation i rummet eller att filtrena är smutsiga
Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.