Vi introducerar nya energimärkningar.

Från och med mars 2021 gäller nya regler för energimärkning av diskmaskiner, tvättmaskiner, kombinerade tvätt-torkmaskiner samt kyl- och frysprodukter inklusive vinkylar. 

Konsumenter i EU kommer att kunna se de nya märkningarna på internet och i butiker från och med den 1 mars 2021.

Övergången från gamla till nya energimärkningar

Från och med november 2020 har alla nya Husqvarna-produkter två energidekaler och därför kommer du att få med dig en produkt hem med två energimärkningar. En som visar tidigare klassificeringar, A+++ till D, och en ny som träder i kraft 1 mars 2021 och klassar effektivitet från A till G. Energiförbrukningen hos den produkt du just har köpt förblir densamma. Det är bara betyget, dvs bokstaven på energimärkningen, som ändras – inte produktens förbrukning.

Den gamla energimärkningen och den nya

Den nya märkningen är mer omfattande med nya utvärderingskriterier, strängare krav på ekodesign och nya testmetoder.

  • Gammal energimärkning
    Tidigare märkningsskala, A+++ till D

    Den tidigare märkningen har för de flesta kategorier nått en nivå där betygen inte längre räcker till, vilket kan vara förvirrande och inte längre utmanande att nå de bästa betygen.

  • Ny energimärkning
    Ny märkningsskala, A-G

    Ovanstående bild är ett exempel på hur märkningen ändras. Även om energiförbrukningen i sig inte ändras så ändras skalan, vilket innebär att de nya lägre klasserna fortfarande är lika effektiva enligt de senaste årens standard. Det här ger utrymme för tydligare skillnad i betyg när nya effektivare teknologier tas fram.

Nya energimärkningar

Nya energimärkningen för Kyl och Frys

A. Ny QR-kod. Skannas med smartphone för mer information.
B. Produktens energiklass.
C. Energianvändning i kilowattimmar (kWh) per år
D. Nettovolym frys i liter.
E. Nettovolym kyl i liter.
F. Buller visas både som antal decibel och på skalan A-D, där A betyder lägre ljud än D.

Nya energimärkningen för diskmaskiner

A. Ny QR-kod. Skannas med smartphone för mer information.
B. Produktens energiklass
C. Energianvändning i kilowattimmar
(kWh) för 100 diskningar med programmet ”Eco”.
D. Hur mycket disk som ryms i maskinen anges som antal kuvert.
E. Tid i timmar och minuter för programmet ”Eco”.
F. Vattenförbrukning i liter per disk med programmet ”Eco”.
G. Buller visas både som antal decibel och på skalan A-D, där A betyder lägre ljud än D.

Nya energimärkningen för tvättmaskiner

A. Ny QR-kod. Skannas med smartphone för mer information.
B. Produktens energiklass
C. Energianvändning i kilowattimmar (kWh) för 100 tvättar med programmet ”Eco 40-60”.
D. Hur mycket tvätt som ryms i maskinen anges i kilo (kg).
E. Centrifugeringsklass på skalan A-G, där A är effektivare centrifugering än G.
F. Tid i timmar och minuter för programmet "Eco 40-60”.
G. Vattenförbrukning i liter per tvätt med programmet "Eco 40-60”.
H. Buller visas både som antal decibel och på skalan A-D, där A betyder lägre ljud än D.

Nya energimärkningar för tvätt- och torkmaskiner

A. Ny QR-kod. Skannas med smartphone för mer information.
B. Produktens energiklass för tvätt- och torkomgång (till vänster) samt för endast tvätt (till höger).
C. Energianvändning i kilowattimmar (kWh) per 100 tvätt- och torkomgångar (till vänster) samt per 100 tvättprogram (till höger).
D. Vattenförbrukningen i liter per tvätt- och torkomgång (till vänster) samt per tvättomgång (till höger).
E. Centrifugeringsklass på skalan A-G, där A är effektivare centrifugering än G.
F. Mängd tvätt i kilo (kg) som ryms per tvätt- och torkomgång (till vänster) samt per tvättomgång (till höger).
G. Tid i timmar och minuter per tvätt- och torkomgång med programmet "Eco 40-60" (till vänster) samt per tvättomgång med programmet "Eco 40-60" (till höger).
H. Buller visas både som antal decibel och på skalan A-D, där A betyder lägre ljud än D.