Historia & Miljö

Historia & Miljö

Husqvarna är ett svenskt företag som grundades 1689

Under de följande åren lades grunden till den ingenjörskunskap som hjälpt till att utveckla några av världens främsta produkter inom flera olika områden såsom jaktvapen, cyklar, motorcyklar, utomhusprodukter, symaskiner och hushållsmaskiner.

Husqvarna ingick i Electroluxkoncernen mellan åren 1978 och 2006. År 2006 avknoppades Husqvarna utomhusprodukter från Electrolux. Electrolux tillverkar vitvaror under varumärket Husqvarna genom licens från Husqvarna AB.

Kyckling i gryta

Spisen

Husqvarnas spishistoria började 1874. När järnspisen kom från Amerika till Sverige etablerades gjuteriet och tillverkning av spisar startades omedelbart. Efter vedspisen kom gasspisen och 1921 visades den första elektriska spisen. Husqvarna lanserade en mikrovågsugn redan 1959, vilket blev en revolutionerande och supermodern nyhet för köket.

Köksfläkt

Hushållsprodukter

Husqvarna har under åren levererat flera olika hushållsprodukter för köket - från enkla grytor till glassmaskiner och elektriska bordsstekpannor. »Superprodukten«, köttkvarnen, såldes i hela världen i mer än 12 miljoner exemplar. Idag skapar Husqvarna högteknologiska hushållsprodukter med perfektion i form, funktion och ljudnivå. Högteknologi tillsammans med rena linjer och en tidlös elegans ger dig lust att individualisera ditt hem och kök. Oavsett var du hämtar dina råvaror kommer resultatet alltid bli det bästa med nya Husqvarna.

Grönsaker

Miljö

Electroluxkoncernens miljöstrategier baseras på ett livscykeltänkande. Tre grundläggande drivkrafter påverkar koncernens åtaganden. Electrolux utvecklar och marknadsför produkter med utmärkt miljöprestanda som motsvarar vad konsumenterna efterfrågar. Koncernen fokuserar på resurseffektivitet i tillverkningen och agerar snabbt på kommande och ändrad lagstiftning.

Miljöpolicy

Electrolux miljöpolicy omfattar koncernens åtaganden för att förbättra miljöprestanda i tillverkning, användning och avfallshantering av produkterna. Koncernen har en proaktiv inställning till lagstiftningen.

Diskmaskin

Produkternas miljöprestanda

Electrolux har en lång tradition av att kontinuerligt minska vatten och energiförbrukning samt att utveckla produkter för effektivare återvinning. Dessutom medför förbättrad miljöprestanda även lägre driftskostnad.

Tvätt

Begränsning i användningen av material i produkter

De ämnen som ingår i Electrolux produkter ska inte vara skadliga för anställda i tillverkningen eller för slutanvändarna och ska heller inte skada miljön. Produkterna ska överensstämma med marknadens förväntningar och inte försvåra återvinningen.

Miljö i verksamheten

Koncernen arbetar kontinuerligt med att minska förbrukningen av energi och vatten vid tillverkningsenheterna samt på att uppnå en hög utnyttjandegrad av inköpta material och komponenter. Koncernledningen har fastställt att miljöledningssystem ska införas för all verksamhet i samtliga affärssektorer. För alla tillverkande enheter med minst 50 anställda finns krav på att vara ISO 14001-certifierade. Nyförvärvade enheter ska ha genomfört certifiering inom tre år efter förvärvet.

Torkade finkläder

Energilagstiftning och produktmärkning

Energieffektivitet och produktmärkning är centrala frågor för koncernen och för branschen i stort. På koncernens främsta marknader Europa och Nordamerika kräver lagstiftningen att de flesta produkter i Electrolux utbud förses med en etikett som anger energieffektivitet och förbrukningsnivåer.

sallad

Energideklaration

Electrolux hushållsprodukter; diskmaskiner, kylskåp, frysskåp, tvättmaskiner, torktumblare, spisar och ugnar är energideklarerade enligt EU-norm. Energideklarationen är på en skala från A till F där A är bästa klass (låg förbrukning) och F sämsta (mycket hög förbrukning). Koncernens produkter uppfyller alla lagstadgade krav och är representerade i de bästa energiklasserna.

Vill du veta mer om miljö?

Mer om miljö finns på Electroluxkoncernens hemsida.