Torktumlare visar felkod E40

Senast uppdaterad 2019-11-05 09:19

Problem

  • Felkod E40

Avser

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd
  2. Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckan och lucköppningen
  3. Prova med att återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget eller stäng av säkring, vänta 30 sekunder och sätt tillbaka kontakten
  4. Slå på maskinen, välj ett program och starta
  5. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Fel med luckan eller lucklåset

Hjälpte den här artikeln dig?