Torktumlaren visar felkod E50

Senast uppdaterad 2019-11-05 09:03

Problem

  • Felkod E50

Avser

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Prova med att återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget eller stäng av säkring, vänta 30 sekunder och sätt tillbaka kontakten
  2. Slå på maskinen, välj ett program och starta
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Motorfel
  • Fel på programvaran


Hjälpte den här artikeln dig?