Torktumlare visar felkod C8

Senast uppdaterad 2019-11-05 09:23

Problem

  • Torktumlaren visar felkod C8

Avser

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Bryt strömmen till torktumlaren i 30 sekunder
  2. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod C8 indikerar att det är fel på temperatursensorn

Hjälpte den här artikeln dig?