Torktumlare visar felkod CE eller CF

Senast uppdaterad 2019-11-05 09:20

Problem

  • Felkod CE
  • Felkod CF

Avser

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Återställ produkten genom att ta bort kontakten från eluttaget, vänta 30 sekunder och sätt sedan i den igen
  2. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Denna felkod indikerar att det är fel på elektroniken.

Hjälpte den här artikeln dig?