Tvättmaskinen visar felkod EHO, EH0, EH1, EHI

Senast uppdaterad 2019-11-05 14:16

Problem

 • Visar felkod EHO / EH0
 • Visar felkod EH1 / EHI

Avser

 • Tvättmaskin

Lösning

 1.  Kontrollera strömförsörjningen genom att ansluta en annan produkt till samma uttag
 2. Om den produkten inte heller fungerar, är det troligen ett ledningsfel
 3. Kontakta behörig elektriker
 4. Är strömförsörjningen OK, försök återställa produkten genom att bryta strömmen till tvättmaskinen i 30 sekunder
 5. Anslut produkten på nytt
 6. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

 • EHO / EH0 betyder att det är ett problem med strömförsörjningen
 • EH1 / EHI betyder att strömförsörjningen är lägre/högre än vad maskinen klarar


Använd aldrig förlängningskablar för att ansluta maskinerna. Det kan orsaka kortslutning eller brandfara.

Hjälpte den här artikeln dig?