Tvättmaskinen visar felkod E80 eller avger 8 blinkningar

Senast uppdaterad 2019-11-05 14:12

Problem

  • Felkod E80
  • 8 blinkningar

Avser

  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt och tork

Lösning

  1.  Sätt tillbaka programväljaren på läge "Off" eller 0. Välj sedan ett nytt programm och starta det
  2. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Programväljaren är felinställd. Tvättmaskinen startade eventuellt med programväljaren inställd halvvägs mellan två tvättprogram

Hjälpte den här artikeln dig?