Tvättmaskinen visar felkod E20

Senast uppdaterad 2021-10-14 12:27

Problem

 • Felkod E20
 • Felkod C2
 • Tvättmaskinen avger två pip eller blinkningar

Gäller för

 • Tvättmaskin
 • Kombinerad tvätt & tork

Lösning

 1. Rengör nålfiltret. Är det vatten kvar i maskinen, töm maskinen innan du rengör filtret (det är normalt att vatten är kvar i utrymmet där filtret sitter)
  • Rengör filtret och pumpbladet. Mer specifika instruktioner hittar du i produktens bruksanvisningen
 2. Kontrollera tömningsslangen så att den sitter korrekt och inte är veckad/klämd
  • Tömningsslangen måste vara minst 60 cm och högst 100 cm över golvet, mer information finns i bruksanvisningen
 3. Kontrollera att avloppet inte är igensatt
 4. Gör en avkalkning/rengöring av tvättmaskinen med hjälp av ett rengöringskit
 5. Använd mindre tvättmedel (pulver)
 6. Du kan få bort skum igenom att stänga av maskinen och vicka trumman fram och tillbaka flera gånger. Och kör sedan en varm tvätt program utan tvättmedel
 7. Om problem kvarstår, bryt strömmen till tvättmaskinen i 30 sekunder och försök sedan att köra ett nytt program
 8. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

VARNING! Ta inte bort filtret medan produkten är igång. Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Orsak

 • Felkod E20 indikerar problem med tömningen av vatten
 • Om du bor i ett område med hårt vatten så kan det bildas kalk i produkten som hindrar vatten att tömmas
 • När mycket tvättmedel används eller om det skummar mycket finns det risk för att nivåsystemet sätts igen av skum
Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.