Hur sätter jag på och stänger av WiFi-funktionen på min tvättmaskin?

Senast uppdaterad 2020-03-10 16:03

Problem

 • Hur slår jag på WiFi på min tvättmaskin?
 • Hur stänger jag av WiFi på min tvättmaskin?

Gäller för

 • Tvättmaskin med WiFi

Lösning

Aktivera WiFi

 1. Ladda ner och installera Electrolux-appen på din smart-enhet
 2. Tryck på on/off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten
 3. Välj ett program genom att vrida på programvredet, välj vilket program som helst
 4. Tryck på och håll nere Time Manager- och Delay Start (Fördröj start)-knapparna samtidigt i 3 sekunder tills WiFi-ikonen blinkar och 0n visas på displayen. Den trådlösa modulen startar upp
 5. Efter ca 45 sekunder visas AP (Tillgängligheten) på displayen, tillgängligheten är öppen i 3 minuter
 6. Konfigurera Electrolux-appen på din smartenhet och följ instruktionerna för att ansluta enheten till ditt Wi-Fi-nätverk
 7. Om anslutningen är konfigurerad kommer symbolen AP (Tillgängligheten) att vara släckt och WiFi-ikonen slutar blinka och lyser konstant för att bekräfta att konfigurationen lyckades
Avaktivera WiFi
 1. För att stänga av den trådlösa anslutningen, tryck och håll nere på Time Manager och Delay Start (Fördröj start)-knapparna samtidigt i 3 sekunder tills en ljudsignalen hörs och 0ff visas på displayen
  OBS! Vissa avvikelser kan förekomma, kontrollera alltid bruksanvisning

 

Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.