• BEVARA DEN NATURLIGA FRÄSCHÖREN.
    • Kontrollera kyl-frysens alla inställningar,
    • Justera inställningarna så att de passar dina behov perfekt
    • Jämn kylning från topp till botten