Hur tar jag bort symbolen för påfyllnad av salt på min tvättmaskin?

Senast uppdaterad 2021-06-01 07:07

Problem

  • Hur tar jag bort symbolen för påfyllnad av salt?

Gäller för

  • Tvättmaskin med vattenavhärdare

Lösning

  1. För att få bort symbolen för påfyllnad av salt måste du avaktivera vattenavhärdaren. Håll in knapparna "Extra Rinse" och "Soft Plus" samtidigt för att öppna inställningen för vattenavhärdaren. Se bild:

  1. Tryck på knappen "Soft Plus" till displayen bara visar "OFF" .Du har nu stängt av vattenavhärdaren. Se bild:

  1. Efter några sekunder återgår displayen till programinformation. Produkten kommer nu inte visa symbolen för påfyllning av salt

Orsak

  • Är vattenavhärdaren aktiverad på produkten kommer den visa symbolen för påfyllnad av salt, om det är tomt i saltfacket
  • Detta sker eftersom salt behövs för att produkten ska kunna avhärda vattnet