Ugnsklocka kan inte ställas in eller går fel

Senast uppdaterad 2022-11-29 06:17

Problem

  • Ugnsklockan går inte att ställa in
  • Ugnsklockan gårför fort eller långsamt

Gäller för

  • Spis
  • Ugn

Lösning

  1. Återställ ugnen/spisen genom att ta bort kontakten från uttaget i ca 1 minut eller bryt propp/säkring
  2. När produkten är ansluten till strömmen igen kommer klockikonen att blinka. Ställ in tiden med knapparna +/-
  3. Se bruksanvisningen för just din produkt för mer specifika instruktioner, digitala klockor kan gå för snabbt/långsamt 2 minuter per månad och om det händer så ställer man bara om klockan
  4. Om det inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.