Ugnsklocka kan inte ställas in eller går fel

Senast uppdaterad 2022-11-29 06:17

Problem

  • Ugnsklockan går inte att ställa in
  • Ugnsklockan gårför fort eller långsamt

Gäller för

  • Spis
  • Ugn

Lösning

1. Återställ ugnen/spisen genom att ta bort kontakten från uttaget i ca 1 minut eller bryt propp/säkring

2. När produkten är ansluten till strömmen igen kommer klockikonen att blinka.

exempel

Ugn med knoppar

Så här ställer du in: Klockslag

– blinkar när du ansluter ugnen till eluttaget, när det har varit ett strömavbrott eller när timern inte är inställd

,  – tryck för att ställa in tiden.

Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och tiden visas på displayen

Så här ändrar du: Klockslag

1.   – tryck upprepade gånger för att ändra klockslaget. – börjar blinka

2.  ,  – tryck för att ställa in tiden.

Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och tiden visas på displayen.


3. Se bruksanvisningen för just din produkt för mer specifika instruktioner, digitala klockor kan gå för snabbt/långsamt 2 minuter per månad och om det händer så ställer man bara om klockan


Om det inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.