Torktumlarens säkringar går/utlöser jordfelsbrytaren

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:11

Problem

 • Torktumlaren slår ut jordfelbrytaren vid användning
 • Säkringen går vid användning av torktumlaren

Avser

 • Inbyggd torktumlare
 • Fristående torktumlare

Lösning

 1. Kontrollera att produkten är korrekt installerad
 2. Kontrollera att säkringen till torktumlaren är hel och att stickkontakten sitter ordentligt i vägguttaget
 3. Om ovanstående förslag inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Om fler produkter är anslutna till samma säkringskrets kan det göra att säkringen går eller att jordfelsbrytaren löses ut
 • Om jordfelsbrytaren utlöses eller en säkring går när du slår på eller stänger av apparaten, orsakas det vanligen av läckage till jord eller kortslutning
 • Problemet kan orsakas av att maskinen har anslutits på fel sätt. Anslut maskinen i ett annat uttag
 • Använd aldrig en förlängningskabel för att ansluta maskinerna eftersom det kan orsaka kortslutning eller brand

 

Hjälpte den här artikeln dig?