Torktumlarens kondensor-LED lyser

Senast uppdaterad 2019-11-05 15:04

Problem

  • Torktumlarens kondensor-LED lyser

Avser

  • Värmepumpstumlare
  • Kondensumlare

Lösning

  1. Rengör kondensorn, filtren och luftkanalerna
  2. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Den här lampan indikerar att kondensorn måste rengöras

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Hjälpte den här artikeln dig?