Display på ugn visar PYR eller påminnelse rengöring

Senast uppdaterad 2020-06-04 09:46

Problem

  • Display på ugn visar PYR
  • Display på ugn visar påminnelse rengöring
  • Display på ugn visar Pyrolys

Gäller för

  • Spis
  • Ugn

Lösning

  1. PYR eller påminnelse rengöring visas på displayen i 10 sekunder varje gång när ugnen sätts på och stängs av för att påminna dig om att det är dags att göra en pyrolysrengöring
  2. För att PYR eller påminnelse rengöring ska sluta visas på displayen så kör man en pyrolysrengöring eller så håller man in + och - knappen samtidigt när PYR eller påminnelse rengöring visas på displayen, om det inte fungerar se bruksanvisningen för just din produkt om hur man stänger av påminnelsen