Diskmaskin visar felmeddelande iF0, iFo eller iF1

Senast uppdaterad 2022-11-01 14:47

Problem

 • Diskmaskin visar felmeddelande iF0 , iFo eller iF1

Gäller för

 • Diskmaskin

Lösning

 1. Dra ur stickkontakten för diskmaskinen, vänta en minut och sätt i den igen
 2. Du kan också stänga av strömmen med säkringarna på panelen / strömbrytaren
 3. Om du har dragit ut maskinen och sedan tryckt tillbaka, är det viktigt att se till att inga slangar är klämda och att kranen är helt öppen
 4. Sätt på diskmaskinen, välj ett lämpligt program och välj start
 5. Om program startar och fungerar normalt har problemet lösts
 6. Kontrollera om produkten visar samma felmeddelande igen eller om den har ändrats
 7. Om apparaten visar en annan felkod, kontrollera koden i manualen för att få hjälp med att felsöka problemet


Om apparaten fortfarande visar iF0, iFo eller iF1 efter återställning:

 1. Kontrollera vattenflöde
  • Kontrollera din vattenvattentillförsel, till exempel genom att öppna en kran. Du ska kunna fylla en 10-liters hink på en minut
 2. Kontrollera om inloppsslangen är böjd
  • Om inloppsslangen är böjd, vriden eller skadad, koppla ur diskmaskinen omedelbart och stäng av vattentillförseln. Om slangen är skadad kan denna behöva bytas ut
 3. Kontrollera om filtret i inloppsslangen är igensatt
  • Inloppsslangfiltret är placerat i kontakten intill kranen / ventilen. Stäng kranen innan du tar bort inloppsslangen. Inloppsfiltret måste vara rent och fritt från avlagringar, se manualen för detaljerade anvisningar om hur du tar bort och rengör ditt filter
 4. Kontrollera silen och tömningsslangen
  • Är filtren är rena? Du hittar information om rengöring och underhåll i bruksanvisningen. Ladda ner manual. Säkerställ att tömningsslangen är placerat i rätt höjd över golvet. Se installationsinstruktionerna i din manual eller separat installationsbroschyr som medföljer din produkt
 5. Kontrollera om tömningskontakten har tagits bort från diskbänken. (Om din diskmaskin nyligen har installerats eller flyttats)
  • Tömningskontakten måste tas bort från sifonfällan. Öppna inloppet där dräneringsslangen är ansluten till sifonfällan, ta bort tömningspluggen och anslut igen sifonfällans inlopp
 6. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
  • Om ovanstående förslag inte löste problemet rekommenderar vi att du begär ett besök av en servicetekniker


Varning: Vi rekommenderar inte att du använder produkten förrän problemet har avhjälpts. Koppla ur produkten och koppla inte in den igen förrän du är säker på att det är OK att göra det

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.