Ugn visar F241

Senast uppdaterad 2020-03-09 08:37

Problem

  • Felkod F241 visas på displayen

Gäller för

  • Ugn

Lösning

  1. Kontrollera strömskabeln
  2. Kontrollera ugnsvredet
  3. Testa att bryta strömmen via stickkontakten eller säkringen till ugnen i 1 minut
  4. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Funktionsväljaren är inte ansluten

Hjälpte den här artikeln dig?

Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.