Indikatorn för automatisk rengöring ("Machine Care") tänds på diskmaskinen

Senast uppdaterad 2023-03-29 07:57

Problem

  • Indikatorn för automatisk rengöring ("Machine Care") tänds på diskmaskinen
  • Hur använder man Auto-Cleaning-programmet?
  • Vad är programmet för maskinvård?
  • Varför tänds lampan för automatisk rengöring (Machine Care)?
  • maskinvård ikon

Gäller för

  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin

Lösning

Machine Care är ett program utformat för att rengöra apparatens insida med optimalt resultat. Det tar bort kalk- och fettansamlingar

DETTA PROGRAMMET ÄR INTE AVSEDD ATT ERSÄTTA  RENGÖRING AV FILTER OCH SPRAYARMAR

Resten av detta rengöringsprogram bestäms automatiskt av diskmaskinen.


När apparaten upptäcker behovet av rengöring visas indikatorn  "Machine Care" tänds.

Fortsätt enligt följande:

1. Rengör först filtren och spolarmarna. Se bruksanvisningen för detaljerad vägledning.2. Använd ett avkalkningsmedel eller en rengöringsprodukt speciellt framtagen för diskmaskiner (finns i vår Webshop ).

3. Följ instruktionerna på förpackningen. Lägg inte disk i korgarna

4. Tryck och håll ned samtidigt  ("ExtraPower") och  ("AUTO Sense") i cirka 3 sekunder: indikatorerna  (Autorengöring) och  (“ExtraPower”) blinkar. Displayen visar programmets längd

5. Stäng luckan för att starta programmet.

6. När programmet är klart visas indikatorn  är av.

Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.