Diskmaskin ger meddelande maskinvård på kontrollpanelen

Senast uppdaterad 2022-11-29 07:17

Problem

  • Diskmaskin visar en ikon  med en stjärna på panelen.
  • Diskmaskinen visar maskinskötselmeddelande på kontrollpanelen.
  • Maskinvårdsindikation  stängs inte av på min diskmaskins kontrollpanel.

Gäller för

  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin

Lösning

Indikationen  på manöverpanelen betyder att maskinvårdsprogrammet måste utföras. Denna indikation visas på kontrollpanelen efter 60 tvättar. Indikeringen försvinner efter att maskinens skötselprogram har körts.

  1. Använd ett maskinrengöringsmedel i diskmaskinen. En maskinrengöring för diskmaskinen finns i vår webbshop genom att klicka här .
  2. Se till att det inte finns disk i korgarna och att maskinen är tom.
  3. Starta programmet Maskinvård. Tryck och håll in "Extra Power" och "AUTO(Sense)" samtidigt i cirka 3 sekunder. Indikatorerna  och  blinka. Displayen visar programmets längd. Stäng luckan till diskmaskinen. Programmet startar.
  4. När maskinvårdsprogrammet har körts visas indikeringen  går ut.

Orsak

  • Efter 60 tvättar kommer indikatorn  maskinvård visas på kontrollpanelen. Detta innebär att ett speciellt rengöringsprogram måste genomföras.
Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.