Använda multitabletter

Senast uppdaterad 2019-11-04 08:29

Vid användning av multitabletter behöver man inte fylla på saltbehållaren och facket för ytaktivt ämne, beroende på vattenhårdheten. I områden med hårt vatten rekommenderas fortfarande salt och ytaktivt medel för bästa diskresultat

  • Justera vattenhårdheten elektroniskt till nivå 1. På denna nivå lyser indikatorn (tillsätt salt) inte på kontrollpanelen
  • Aktivera multitablettfunktionen genom att trycka på relevant knapp
  • Se bruksanvisningen för mer detaljerad information

Multitablett-funktionen måste sättas på efter att du har valt ett program och kommer inte att sparas i minnet

  • Sätt på multitablett-funktionen före varje program
  • Om torkprogrammet ger dåliga resultat fyller du på spolglansdispensern och ställer in vattenhårdhetsnivån till 1 eller 2

Hjälpte den här artikeln dig?