Hur sanerar jag mitt kylskåp?

Senast uppdaterad 2020-05-14 15:38

Problem

  • Hur sanerar jag min kyl-frys?
  • Vilka lösningar ska jag använda för att sanera mitt kylskåp?

Gäller för

  • Kylskåp
  • Frys
  • Kyl/Frys

Lösning

  1. Torka av ett par gånger den yttre ytan på din produkt med desinfektions våtservetter med etanollösning (70%). Undvik klorbaserade desinfektionsmedel. Använd endast i väl ventilerade miljöer
  2. Som ett alternativ till våtservetter: använd 2 olika mjuka handdukar och tvätta dem sedan i tvättmaskinen med tvättmedel vid  90 ° C på bomullsprogrammet
  3. Behandlingseffektiviteten påverkas av närvaron av organiskt material. Om ytan är smutsig är förslaget att rengöra ytan med rengöringsmedel som rekommenderas i manualen innan du använder desinfektionsmedlet 
  4. Vi testar våra estetiska komponenter när det gäller alkohol- och repmotstånd, men lämna inte alkohol under lång tid på ytan och rengör inte med hårda / slipande medier
  5. För produktens inre rekommenderar vi inte sanering även med alkohol på grund av brandfarlighet, särskilt i ett slutet fack
Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.