Torktumlare startar inte

Senast uppdaterad 2019-11-05 10:24

Problem

  • Startar inte
  • Reagerar inte
  • Lyser inte upp

Avser

  • Torktumlare

Lösning

  1. Kontrollera proppar
  2. Kontrollera eluttag
  3. Testa annat eluttag om möjligt
  4. Om elproblem, kontakta behörig elektriker
  5. Om ej elproblem, bryt strömmen till torktumlaren i 30 sekunder
  6. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserad servicecenter

Hjälpte den här artikeln dig?