Ugnen visar felkod F439 på displayen

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:14

Problem

  • Felkod F439

Avser

  • Inbyggnadsugn
  • Fristående ugn

Lösning

  1. Prova att bryta strömmen antingen genom att dra ut elkabeln eller ta ut säkring / propp
  2. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Denna felkod uppstår när det är problem mellan användarinterface och touchelektroniken

Hjälpte den här artikeln dig?