Integrerad kaffemaskin gör för lite mjölkskum eller har dålig skumning

Senast uppdaterad 2023-02-21 10:16

Problem

 • Integrerad kaffemaskin gör för lite mjölkskum eller har dålig skumning

Gäller för

 • Integrerad kaffemaskin

Lösning

 1. Kontrollera om rester av fast mjölk (den vanligaste orsaken till problem): ibland räcker det för att starta "varm mjölk"-beredning, vänta minst 15 sek, stoppa beredningen och följ rengöringsprocessen
 2. Se till att packningarna på maskinens anslutningsmunstycke är rena från rester av hård mjölk
 3. Rengör mjölkdispenser röret, sugröret, ratten och locket under varmt vatten med milt rengöringsmedel
  Följ hela rengöringsproceduren enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring av mjölkbehållaren" i manualen
 4. Använd skummad eller semi-skummjölk vid kylskåpstemperatur (cirka 5 ° C). Om resultaten inte är som du väntat kan du försöka byta mjölkmärke
 5. Justera enligt manualen, vredet på locket, för att öka eller minska på detta sätt mängden skum på mjölken
 6. Kör ett avkalkningsprogram:
 • Ångpannan är antagligen delvis blockerad av kalk. Avkalkning som utförs med jämna mellanrum rengör pannan och hydraulkretsen samt undviker att apparaten slits ut för snabbt
 • För att avkalkningen ska vara effektiv måste den genomföras regelbundet varje gång maskinen begär det. Frekvensen beror på vattenhårdheten i ditt hem
 • Avkalkning utförs genom utspädning av en dos av avkalkningsmedel med en liter vatten, enligt anvisningarna på förpackningen, i maskinens tank
 • Följ instruktionerna i manualen om avkalkning (se även instruktionsvideo nedan)
 1. Kontakta servicecentret
 2. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter


Orsak

 • Mjölkbehållarens lock är smutsigt
 • Den skummade mjölkregleraren är inte korrekt placerad
 • Mjölken är inte tillräckligt kall eller är inte halvskumd
 • Apparaten kräver avkalkning
 • Problem med en funktionell komponent


Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.