Integrerad kaffemaskin - kaffet rinner, men kommer inte ut

Senast uppdaterad 2020-06-02 13:46

Problem

  • Kaffet rinner, men kommer inte ut ur integrerad kaffemaskin

Gäller för

  • Integrerad kaffemaskin

Lösning

  1. Rengör de blockerade munstyckena med en tandpetare
  2. Ta bort kaffeavlagringar med en tandpetare, svamp eller en hård diskborste
    Om kaffet inte kommer ut ur pipen, men från runt dörren, kan hålen i pipen blockeras av torrt kaffedamm
  3. Rengör svänglådan noggrant, särskilt bredvid gångjärnen
    Svänglådan inuti servicedörren kan vara blockerad och kan inte svängas
  4. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.