Kylskåpet visar larm, rött varningsljus, blinkande triangel eller pip

Senast uppdaterad 2023-04-28 09:43

Problem

  • Ett larm syns på panelen
  • Röd lampa blinkar på displayen
  • Displayen visar en blinkande triangel
  • Kylskåpet avger ett nödlarm eller piper
  • Otillräcklig kylning, inte tillräckligt sval, temperatur för hög i kylen

Gäller för

  • Kylskåp
  • Kyl frys

Lösning

Högtemperaturlarm:

När det sker en temperaturökning i facket (till exempel på grund av ett tidigare strömavbrott) blinkar larm- och temperaturindikatorerna och ljudet är på.

För att avaktivera larmet:

1. Tryck på valfri knapp. Ljudet stängs av.

2. Om din apparat är utrustad med en display visar temperaturindikatorn den högsta temperaturen som den uppnått under några sekunder och sedan visar displayen den inställda temperaturen igen.

Larm för öppen dörr:

Om kylskåpsdörren lämnas öppen i cirka 2-5 minuter är ljudet på och larmindikatorn blinkar. Larmet stannar efter att dörren stängts. Under larmet kan ljudet stängas av genom att trycka på valfri knapp.

Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timme för att undvika störningar.

Temperaturfelsökning:

Möjlig orsak

Lösning

Temperaturen är inte korrekt inställd

Ställ in en högre/lägre temperatur. Kylskåp bör stå mellan 4-5ºC och frysar bör vara vid -18ºC

Dörren är inte stängd korrekt


Se till att inget blockerar dörren och att dörrpackningarna är rena/behöver inte bytas ut.

Livsmedelsprodukternas temperatur är för hög


Låt livsmedelsproduktens temperatur sjunka till rumstemperatur innan förvaring. Lägg aldrig varm mat i kylen eller frysen eftersom det kommer att ändra temperaturen på föremålen runtomkring.

Många livsmedelsprodukter lagras samtidigt

Förvara mindre livsmedel samtidigt, för många på en gång kommer att sänka den totala temperaturen i din kyl/frys. (Se Coolmatic/Frostmatic-funktioner i din manual för säker förvaring av stora mängder varmare mat)

Tjockleken på frosten är större än 4-5 mm

Tina upp apparaten. Klicka här för hjälp med att avfrosta din apparat.

Dörren har öppnats ofta

Öppna endast dörren om det behövs. Larmet ljuder om dörren lämnas öppen i mer än några minuter.

Frostmatic/Super Freeze- funktionen är påslagen

Frostmatic/Super Freeze- funktionen är igång. Du kan avbryta Frostmatic genom att trycka och hålla in frysens temperaturinställningsknapp i tre sekunder.

Coolmatic/Super Cool- funktionen är påslagen

Coolmatic/ Super Cool- funktionen är igång. Tryck och håll ned inställningsknappen för kylskåpstemperatur eller Coolmatic-knappen

Det finns ingen kall luftcirkulation i apparaten


Se till att det finns kall luftcirkulation i apparaten. Detta kan uppnås genom att se till att ditt kylskåp inte är överfullt. Om det fortfarande inte finns någon kall luftcirkulation kan du behöva ringa en servicetekniker.


Hitta din bruksanvisning
Hitta din bruksanvisning

Lös problem och hitta instruktioner samt annan dokumentation till din produkt.

Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.