Kyl/frys slutar inte att larma för öppen dörr

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:15

Problem

  • Kyl/frys slutar inte att larma för öppen dörr

Avser

  • Kyl
  • Kyl-frys
  • Frys

Lösning

  1. Kontrollera så att dörren har stängts ordentligt
  2. Kontrollera listen så att den är hel och ren
  3. Stäng av larmet enligt bruksanvinsingen
  4. Om problem kvarstår, bryt strömmen till skåpet i 30 sekunder
  5. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Hjälpte den här artikeln dig?