Avfrostning av kyl/frys

Senast uppdaterad 2020-06-03 09:24

Fråga

 • Hur frostar man av kyl/frys

Avser

 • Kylskåp
 • Frysskåp
 • Kombinerad kyl/frys

Svar

Avfrosta kylen

 1. Stäng av produkten och dra ur elkontakten.
 2. Ta ut alla livsmedelsprodukter och lådorna.
 3. Om det finns en kombinerad isskrapa/tömningskanal ska droppfacket sättas dit så det passar.
 4. Avfrosta genom att lämna dörren/dörrarna öppna.
 5. Torka av insidan med en fuktig trasa.
 6. Ta bort tömningskanalen och sätt tillbaka lådorna.
 7. Stäng dörren och sätt i elkontakten igen.
 8. Slå på produkten igen och vänta tills den når inställd temperatur. Det tar vanligtvis 4–6 timmar.

Använd aldrig vassa föremål för att ta bort is. Detta kan skada produkten eller orsaka läckage i kylsystemet.

Avfrosta frysen

Frysen måste avfrostas när isskiktet på sidorna når en tjocklek av 10-15 mm. Det blir lättare att avfrosta den när den är tom eller bara innehåller några få livsmedel.

Ta bort isen enligt följande:

 1. Stäng av produkten.
 2. Ta bort alla livsmedelsprodukter ur frysen, linda in dem i flera lager med papper och förvara dem på ett kallt ställe.
 3. Låt dörren stå öppen, ta bort pluggen från dräneringen och samla upp vattnet på en bricka. Använd en speciell skrapa för att ta bort isen.
 4. När du är klar med avfrostningen, ska insidan av frysen torkas av ordentligt och pluggen till tömningen sättas tillbaka.
 5. Slå på produkten.
 6. Ställ in temperaturvredet till lägsta temperatur och låt frysen vara i 2–3 timmar.                      
 7. Lägg tillbaka maten i frysen igen.

Skrapa aldrig av isen med vassa föremål. De kan skada produkten. Använd inga mekaniska verktyg eller andra konstgjorda hjälpmedel för att påskynda upptining, om inte de godkänns av tillverkaren. Om temperaturen på de frysta livsmedlen stiger under avfrostningen kan deras hållbarhet förkortas.

Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ reservdelar och tillbehör för vitvaror från Husqvarna och få det levererat med post snabbt och billigt.