Isdispenser visar felkod E5

Senast uppdaterad 2021-05-12 08:32

Problem

  • Isdispenser visar felkod E5

Gäller för

  • Frysar med isdispenser

Lösning

  1. Felkod E5 visar på ett fel på kretskort och kräver en servicetekniker för att åtgärda
  2. Kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E5 betyder att det är fel på kretskortet