Vad är XtraPower?

Senast uppdaterad 2021-03-02 12:22

Problem

  • Vad är XtraPower?

Gäller för

  • Underbyggd diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin

Lösning

  1. Med XtraPower valt så ökas temperaturen till 69 grader i sköljningsfasen (detta gäller för program med torkning men om Glascare är valt så ökas temperaturen bara till 60 grader)
  2. XtraPower ger en extra fördisk för alla program
  3. Disktiden ökas även med 15 minuter
  4. XtrawPower ger också en extra sköljning