Vad är ärg och hur kan det uppstå?

Senast uppdaterad 2020-06-08 07:23

Problem

  • Vad är ärg?
  • Hur uppstår ärg?
  • Grön missfärgning på rör

Gäller för

  • Kyl
  • Frys
  • Kyl/frys

Lösning

  1. Ärg är en grön eller blågrön missfärgning som drabbar föremål av koppar eller kopparlegeringar
  2. Missfärgningen orsakas av att metallen har angripits kemiskt av olika ämnen i sin omgivning, oftast luft och vatten
  3. Ärg är ofarligt och ett naturligt skydd på koppar som inte förstör metallen