Diskmaskinsluckan går inte att stänga ordentligt

Senast uppdaterad 2019-11-04 09:37

Problem

  • Diskmaskinsluckan går inte att stänga ordentligt
  • Diskmaskinsluckan är sned 

Avser

  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin
  • Bänkdiskmaskin

Lösning

  1. Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg, justera fötterna vid behov
  2. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Fel på luckan eller lucklåset
  • Maskinen står ej i våg

Övrigt

  • Om maskinen är nyinstallerad, kontakta installatören

Hjälpte den här artikeln dig?