Diskmaskinsluckan stängs automatiskt

Senast uppdaterad 2019-11-04 09:42

Problem

  • Diskmaskinsluckan stängs automatiskt

Avser

  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin
  • Bänkdiskmaskin

Lösning

  1. Det är normalt att en diskmaskinslucka utan ytterlucka har en tendens att stänga sig
  2. Om diskmaskinen har en ytterlucka monterad utanpå (integrerad) så kan ytterluckan vara felmonterad/för tung. Kontakta installatören
  3. Kontrollera att maskinen står i våg
  4. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Fel på luckan, lucklåset eller ytterluckan
  • Maskinen står ej i nivå

Hjälpte den här artikeln dig?