Tvättmaskin startar inte

Senast uppdaterad 2019-12-05 13:06

Problem

  • Startar inte
  • Reagerar inte
  • Lyser inte upp

Avser

  • Tvättmaskin

Lösning

  1. Kontrollera proppar
  2. Kontrollera eluttag
  3. Testa annat eluttag om använd
  4. Om elproblem, kontakta behörig elektriker
  5. Om ej elproblem, bryt strömmen till tvättmaskinen i 30 sekunder
  6. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad servicecenter


Hjälpte den här artikeln dig?