Luckan öppnas i början av program

Senast uppdaterad 2019-10-24 07:24

Problem

  • Luckan öppnas i början av program

Avser

  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt och tork

Lösning

  1. Prova med att öka eller minska mängden tvätt i trumman
  2. Kontrollera med vattenpass till maskinen står i våg

Orsak

  • Luckan kan normalt öppnas före uppvärmningsfasen eller när vattnets höjd i trumman är låg (under de första 10 minuterna)
  • Maskinen står ej i våg
  • Om luckan kan öppna eller öppna på egen hand när tvättmaskinen har fyllt på vatten under tvätt- eller centrifugeringsfasen, ska du koppla från maskinen direkt från strömförsörjningen eller kontakta auktoriserat servicecenter

Hjälpte den här artikeln dig?