Felkod E7 visas på spis

Senast uppdaterad 2019-10-30 11:08

Problem

  • Felkod E7 visas på spis

Avser

  • Spis
  • Häll

Lösning

  1. Bryt strömmen till produkten i 30 sekunder
  2. Återanslut strömmen och prova att använda produkten igen
  3. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E7 orsakas av fel på temperatursensor, kylkroppen, effektdelen

Hjälpte den här artikeln dig?