Felkod E7 visas på spis

Senast uppdaterad 2020-03-09 08:22

Problem

  • Felkod E7 visas på spis

Gäller för

  • Spis
  • Häll

Lösning

  1. Bryt strömmen till produkten i 30 sekunder
  2. Återanslut strömmen och prova att använda produkten igen
  3. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E7 orsakas av fel på temperatursensor, kylkroppen, effektdelen

Hjälpte den här artikeln dig?

Boka en reparatör

Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.