Felkod E6 visas på spishäll

Senast uppdaterad 2019-10-30 11:07


Problem

  • Felkod E6 visas på displayen
  • Felmeddelande E6

Avser

  • Induktionshäll
  • Highlight
  • Spis

Lösning

  1. Gör hällen strömlös och avvakta 30 sekunder
  2. Återanslut strömsladden och prova att använda hällen igen
  3. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E6 orsakas av ett kommunikationsfel mellan filter och effektdel

Hjälpte den här artikeln dig?