Felkod E6 visas på spishäll

Senast uppdaterad 2020-03-09 08:22


Problem

  • Felkod E6 visas på displayen
  • Felmeddelande E6

Avser

  • Induktionshäll
  • Highlight
  • Spis

Lösning

  1. Gör hällen strömlös och avvakta 30 sekunder
  2. Återanslut strömsladden och prova att använda hällen igen
  3. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod E6 orsakas av ett kommunikationsfel mellan filter och effektdel

Hjälpte den här artikeln dig?

Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.