Diskmaskinens på/av-knapp är skadad

Senast uppdaterad 2019-11-04 10:22

Problem/tillstånd

  • Diskmaskinens på/av-knapp är skadad

Gäller för

  • Inbyggd diskmaskin
  • Fristående diskmaskin

Åtgärd

1. Kontakta ett auktoriserat servicecenter

För att byta ut den skadade delen bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.

 

Hjälpte den här artikeln dig?