Diskmaskinens display lyser inte upp

Senast uppdaterad 2020-03-09 08:38

Problem

  • Diskmaskinens display lyser inte upp

Avser

  • Integrerad diskmaskin
  • Fristående diskmaskin

Lösning

  1. Kontrollera säkringar/uttag så att diskmaskinen får ström
  2. Om problem kvarstår, bryt strömmen till diskmaskinen i 30 sekunder
  3. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter
Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.