Diskmaskinens display lyser inte upp

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:20

Problem

  • Diskmaskinens display lyser inte upp

Avser

  • Integrerad diskmaskin
  • Fristående diskmaskin

Lösning

  1. Kontrollera säkringar/uttag så att diskmaskinen får ström
  2. Om problem kvarstår, bryt strömmen till diskmaskinen i 30 sekunder
  3. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Hjälpte den här artikeln dig?