Tiden ändras på torktumlare

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:11

Problem

  • Tiden ändras
  • Programtiden stämmer inte

Avser

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Orsak

  • Den tid som visas på displayen för torktumlare är inte densamma som den tid som anges på energimärkningen
  • Energimärkningsetiketten indikerar torkningstiden för maximal tvättmängd medan tiden som visas på displayen är torkningstiden för aktuell tvättmängd
  • En torktumlare torkar vanligtvis ca. 5 kg per timme, så tiden som visas är för den aktuella mängden

Hjälpte den här artikeln dig?