Kondensorn blir fuktig efter torkprogram

Senast uppdaterad 2021-05-20 11:27

Problem

  • Kondensorn blir fuktig efter torkprogram
  • Kondensorn blir blöt efter torkprogram

Gäller för

  • Torktumlare

Lösning

  1. Det är helt normalt att kondensorn kan bli fuktig efter ett torkprogram
  2. Om kondensorn blir blöt och det rinner vatten ifrån den efter ett torkprogram så bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Om det har kommit mycket ludd i kondensorn så kan fukt samlas där, för att undvika detta ska kondensorn rengöras regelbundet