Handtag på torktumlare trasigt

Senast uppdaterad 2019-11-05 11:27

Problem

  • Handtag på torktumlare trasigt

Avser

  • Torktumlare

Lösning

  1. Om luckan är låst och handtaget inte fungerar, gör maskinen strömlös i några sekunder och prova igen
  2. Kontrollera om handtaget har synliga skador
  3. Om handtaget är skadat eller låst, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Förslitningsskada
  • Handhavandefel

Övrigt

  • Ett trasigt hantag som inte åtgärdas kan resultera i att luckan låser sig i stängt läge
     

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Hjälpte den här artikeln dig?