Fukt/kondens samlas på insidan av ugnen och mellan glaspanelerna

Senast uppdaterad 2020-03-09 08:31

Problem

 • Bildas fukt/kondens på insidan av ugnsglasen

Gäller för

 • Spis
 • Ugn

Lösning

 1. Rengör insidan av ugnen och mellan ugnsglasen
 2. Torka bort eventuell fukt/kondens efter varje användning
 3. Om problemet är återkommande och upplevs som besvärande, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

 • Fukt släpps ut när mat värms upp i ugnen, särskilt fryst mat. Detta är helt normalt. Fukten lämnar ugnen genom ventiler och genom luckan. Detta innebär att fläckar och kondens kan bildas mellan glaspanelerna i luckan. Fläckarna orsakas av fettpartiklar som reagerar med den kallare luften
 • Vissa ugnsmodeller har ett system som tillför ånga till tillagningsprocessen så att maten blir mör på insidan och knaprig på utsidan. I ugnen cirkulerar luften konstant och återvinner ångan. Detta minskar såväl tillagningstiden som energiförbrukningen. Ångan kan bli till fukt i ugnen eller på glaspanelerna. Detta är helt normalt
 • Används ugnen flera gånger utan att rengöras så bildas med tiden partiklar som kan bidra till ökad fukt/kondens. Se till att ugnen är rengjord regelbundet
 • Mikrovågsugn/kompaktugn

  • När mikrovågsfunktionen är påslagen värms maten upp extra snabbt. Processen genererar olika mängd kondens beroende på typen av mat som värms upp och den inställda temperaturen
  • Av säkerhetsskäl kan inte luckan tas bort och det är inte möjligt att rengöra mellan glasen
  • I extrema fall, kontakta auktoriserat servicecenter
Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.