Platta på spis blir inte varm

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:14

Problem

 • Plattorna blir inte varma
 • Plattor startar inte
 • Häll avger ingen värme

Avser

 • Induktionshäll
 • Highlighthäll
 • Gjutjärnshäll

Lösning

 1. Kontrollera säkringar i proppskåp
 2. Bryt strömmen till produkten i 30 sekunder
 3. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden

Orsak

 • Installationsfel (Ta kontakt med installatören om det är nyinstallation)
 • Dålig magnetism kastrull/stekpanna (om det är en induktionshäll)
 • Elektroniskt fel i produkten, kan ibland orsakas av strömavbrott

Hjälpte den här artikeln dig?