Hällen visar felmeddelande E2

Senast uppdaterad 2022-08-30 13:52

Problem

  • Hällen visar felmeddelande E2

Gäller för

  • Induktionshäll

Lösning

1. Koppla bort apparaten från strömmen i minst 30 sekunder. Anslut den igen och slå på den igen

2. Om problem kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felmeddelande E2 indikerar ett fel i LED-belysningen
Boka en reparatör
Boka en reparatör

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna.