Kyl och frys fungerar inte samtidigt

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:15

Problem

 • Kyl fungerar men inte frys
 • Frys fungerar men inte kyl
 • Bara en del av kyl och frys fungerar
 • Kombiskåpet fungerar inte helt

Avser

 • Kylskåp
 • Kyl-frys

Lösning

 1. Kontrollera säkring/proppen 
 2. Bryt strömmen till skåpet i ca 20-30 sekunder
 3. Kontakta servicecenter

Orsak

 • Strömavbrott/kortslutning
 • Trasig säkring eller propp
 • Fel i kretskort

Hjälpte den här artikeln dig?