Tvättmaskin visar felkod C3 eller 3 pip/blinkningar

Senast uppdaterad 2019-11-05 12:10


Problem

  • Tvättmaskinen visar felkod C3
  • Tvättmaskin avger 3 pip/blinkningar

Avser

  • Tvättmaskin

Lösning

  1. Kontrollera vattentilloppsslangen
  2. Kontrollera vattentillförsel och utlopp
  3. Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och vattenventilen är ren
  4. Kontrollera att tvätt inte har fastnat i maskinen
  5. Kontrollera lucktätningen
  6. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  •  Felet orsakas av att det står vatten i botten på eller inuti maskinenHjälpte den här artikeln dig?